Přesun na obsah

Dnes je 23.7.2018

Svátek má Libor
Zájmové kroužky

Nabídka aktivit pro školní rok 2017/18. Zájmové kroužky jsou rozděleny do různých kategorií podle jejich zaměření:

 

ESTETICKOVÝCHOVNÉ

Keramika - vede Mgr. Jana Plevová

V naší keramické dílně máte možnost se naučit tvořit z hlíny a vyzkoušet si různé způsoby její dekorace. Je ponechán prostor i pro vlastní fantazii.

Pro koho: pro děti od předškolního věku po dospělé

Kdy: Út 14.30-15.30 (přednostně pro rodiče s dětmi)

            18.15-19.45 (kurz pro dospělé)

        St  14.30-15.30 (přednostně pro začátečníky)    

             15.45-16.45

             17.00-18.00           

        Čt  17.00-18.00

Mimo členský příspěvek děti platí 200,- Kč/1 pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).

  

Hra na kytaru — od začátečníků po pokročilé - vede Mgr. Jana Plevová, Mgr. Zdeňka Kůsová

Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si vyzkouší transponování písní. Výuka je individuální - lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti a mládež od 4. tř. ZŠ

Kdy: Út 16.00-18.00 (J. Plevová)

       St 14.00-17.00 (Z. Kůsová)

       Čt 14.00-15.30 (Z. Kůsová)

          17.15-18.15 (Z. Kůsová)         

 

Hra na klavír —  vede Jaroslav Schaffer, Mgr. Zdeňka Kůsová

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ

Kdy: Po 15.30-17.00 (J. Schaffer)

       St 14.00-17.00 (Z. Kůsová)

       Čt 14.00-15.30 (Z. Kůsová)

          17.15-18.15 (Z. Kůsová)

      

Hra na klavír —  vede Jana Bártlová st.

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Vzhledem k nepravidelné pracovní době vyučující probíhá výuka 1 x za 14 dní a lekce trvá 45 minut.

Pro koho: pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ

Kdy: Út 14.00-17.45

  

Hra na flétnu vede Mgr. Jana Marková

Individuální výuka techniky hry na zobcovou sopránovou flétnu, hra s doprovodem dalšího hudebního nástroje (flétny, klavíru nebo kytary) přednesových skladeb i písniček. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti a mládež od 6-ti let

Kdy: Po 14.00-15.30; 17.30-19.00   

       St 14.00-15.30; 18.30-19.00

 

SALBAND - hudební kapela - vede Mgr. Jana Plevová

Pro všechny, kteří mají chuť si společně zahrát, zaimprovizovat a zazpívat. Repertoár se bude skládat z písniček lidových, křesťanských, trampských a dalších dle společného výběru.

Požadavek: samostatná hra na hudební nástroj, schopnost skupinové hry (nebo alespoň dobrá vůle). Při velkém počtu zájemců o zpěv bude dána přednost těm, kteří již byli členy kapely v předchozím roce. Vystupování především na akcích SHM.

Pro koho: pro mládež od 13-ti let

Kdy: St 18.15-19.45

 

Divadelní spolek B.A.Č.K.O.R.A – Mgr. Zdeňka Kůsová

Tvořivá setkávání dětí a mládeže, které baví bavit sebe i druhé... formou divadla, scének, pantomimy a zajímavých dramatických her…

Pro koho: pro děti od 6. tř. ZŠ a mládež

Kdy: Po 17.30-18.45 h

 

NOVINKA

Divadelní spolek B.A.Č.K.O.R.K.A – Mgr. Zdeňka Kůsová

Tvořivá setkávání dětí, které chtějí zkusit hrát divadlo.

Pro koho: pro děti od 3. do 5. tř. ZŠ

Kdy: Po 16.00-17.00 h

 

RUKODĚLNÉ

Vaření - vede Mgr. Zdeňka Kůsová, Bohuslava Hurtová

Příprava pokrmů podle osvědčených i nových receptů, osvojování si základních pravidel pro stolničení. Výuka je skupinová. Maximální počet dětí ve skupině jsou 4, minimální 3.

Pro koho: pro děti od 4. do 9. tř. ZŠ

Kdy: St 15.30-17.00 (B. Hurtová) – přednostně pro začátečníky

           17.30-19.00 (Z. Kůsová)

Mimo členský příspěvek se platí 200,- Kč/1 pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

JOSEFÍNA - vede Mgr. Jana Marková

Klub pro holky, které se nechtějí nudit samy doma, jsou rády s druhými a mají chuť tvořit, povídat si, smát se a podnikat společně různé zajímavé věci pro sebe i pro druhé.

Pro koho: pro holky od 7. tř. ZŠ

Kdy: Po 15.45-17.15

 

SPORTOVNÍ 

Sportovní hry - vede Tomáš Krňoul a Mgr. Jana Plevová

Základy různých sportovních her, rekreační hra pro radost a dobrou kondici.

Pro koho: pro děti od 2. do 6. tř. ZŠ

Kdy: Čt 15.00-16.00    

Výuka probíhá v sokolovně v Křimicích. Možnost společného odjezdu dětí od salesiánského střediska z Křimické a návratu tamtéž (sraz 14.30) nebo setkání až před sokolovnou.

Minimální počet dětí pro zahájení aktivity je 8 dětí!

 

Stolní tenis - vede Ing. Zbyněk Pešťák a Ing. Jaroslav Pachner

Základy stolního tenisu, trénink dvouhry, čtyřhry… (možnost výjezdů na turnaje SHM)

Pro koho: pro děti od 9-ti let (mladší po domluvě s trenérem a po absolvování zkušebního tréninku)

Kdy: Út 16.45-17.45 (přednostně mladší a začátečníci)

        Út 17.45-18.45 (přednostně starší a pokročilejší)

Minimální počet dětí pro zahájení aktivity jsou 4 děti ve skupině!

 

Cvičení pro ženy - vede Ing. Anna Sladká

Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...

Pro koho: pro ženy

Kdy: Út 19.30-20.30

 

PODPORA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ

Doučování z matematiky - vede Mgr. Miroslava Jiřičková

Doučování látky z matematiky. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti ze ZŠ; po domluvě event. SŠ

Kdy: St 15.00-18.00

 

Doučování z českého jazyka - vede Ing. Eva Pešťáková

Doučování látky z českého jazyka. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro žáky základní školy

Kdy: Út 15.00-18.00

       St 17.00-18.00

 

Procvičování anglického jazyka - vede Ing. Eva Pešťáková

Procvičování školní angličtiny. Hodiny jsou individuální, případně v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro žáky základní školy

Kdy: Po 15.00-18.00

       St 15.00-17.00 

 

Po vyčerpání kapacity těchto nabízených hodin nebo v případě potřeby intenzivního doučování, můžeme doporučit ještě soukromé doučování. Finanční podmínky jsou v tomto případě jiné.

 

SPECIÁLNÍ

LOGOHRÁTKY aneb učení nás baví - vede Mgr. Eliška Truhlářová 

(! Výuka začíná až od října.)

Řečová výchova - rozvoj slovní zásoby, náprava hlásek, rytmizace, rozvoj grafomotoriky formou hry...

Pro koho: pro předškoláky i začínající školáky

Kdy: Čt 16-18.00 (po 1/2 h; při vyšším počtu zájemců cykly sudých a lichých týdnů)

 

DUCHOVNĚ-NÁBOŽENSKÉ

OVEČKA - vede Mgr. Jana Marková

Formou příběhů, písniček a tvoření si povídáme s dětmi o Bohu…

Pro koho: pro děti od 1. do 2. tř. ZŠ

Kdy: Út 14.00-14.45

 

KOTVA - vede Mgr. Zdeňka Kůsová

Společenství pro děti, které chtějí poznávat Ježíše, prohlubovat a upevňovat své přátelství s ním a sdílet tuto zkušenost ve společenství kamarádů.

Pro koho: pro děti od 6. tř. ZŠ (mladší po domluvě)

Kdy: Čt 16.00-17.00

 

JOYFUL STORIES - vede Mgr. Eliška Truhlářová

Společenství pro mladé, kteří chtějí více poznávat Ježíše a zamýšlet se nad jeho radostným poselstvím i nad svým životem.

Pro koho: pro mládež od 14-ti let

Kdy: Čt 18.00-19.00

 

NOVINKA

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Nábožko 1 - vede Mgr. Jana Marková

Příprava na přijetí svátosti eucharistie (1. sv. přijímání).

Pro koho: zpravidla pro děti ve 3. tř. ZŠ

Kdy: Út 15.00-15.45

 

Nábožko 2 - vede Mgr. Jana Marková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho: pro děti (od přijetí 1. sv. přijímání do 5. tř. ZŠ)

Kdy: Út 16.00-16.45

 

Nábožko 3 - vede Mgr. Jana Marková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho: pro děti (od 6. do 9. tř. ZŠ)

Kdy: Út 17.00-17.45

 

 


Nejnovější fotogalerie

Na prázdniny s Ježíšem 28.6.2018