Přesun na obsah

Dnes je 7.7.2020

Svátek má Bohuslava
Zájmové kroužky

Nabídka aktivit pro školní rok 2019/20. Zájmové kroužky jsou rozděleny do různých kategorií podle jejich zaměření:

 

ESTETICKOVÝCHOVNÉ

NOVINKA

Tvořivá dramatika (divadlo) – Mgr. Markéta Hanáková   

Děti začínají poznávat více sami sebe a druhé. Učíme se vzájemně si naslouchat a nevidět svět (druhé kolem sebe a jejich situace) černobíle. Život má spoustu odstínů a barev. Metody probíhají formou her a dramatických cvičení na rozvoj smyslového vnímání, nonverbální komunikace a spolupráce. Minimální počet dětí pro otevření tohoto kroužku jsou 3.

Pro koho:     pro děti od 8. do 11 let

Kdy:               Út       16.15 - 17.30 h

 

Hra na kytaru – vede Mgr. Jana Plevová

Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si vyzkouší transponování písní. Výuka je individuální - lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 4. tř. ZŠ; od začátečníků po pokročilé

Kdy:   Út       16.30 - 17.30

 

Hra na klavír, hra na kytaru —  vede  Mgr. Zdeňka Kůsová

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem.

Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si vyzkouší transponování písní.Výuka je individuální. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     klavír - pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ; kytara - pro děti od 4. třídy

Kdy:   Po       16.00 – 18.00

            St        14.00 - 17.00

 

Hra na klavír —  vede Jana Bártlová st.

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Vzhledem k nepravidelné pracovní době vyučující probíhá výuka 1 x za 14 dní a lekce trvá 45 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ

Kdy:               Út       14.15-18.00

 

 

Hra na flétnu — vede Mgr. Jana Marková

Individuální výuka techniky hry na zobcovou sopránovou flétnu, hra přednesových skladeb i písniček. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 6-ti let

Kdy:    Po      15.00 – 17.00         

 Út      14.30 – 16.30

 

 

SALBAND – hudební kapela - vede Mgr. Jana Plevová

Hrajeme písně od našich oblíbených zpěváků a hudebních kapel, skládáme vlastní písně, hrajeme pro radost, snažíme se improvizovat. Svojí produkcí zkrášlujeme různé akce SHM Klubu. Případné zájemce mezi sebou vítáme (hlavně zpěváky, bubeníky a kytaristy). Při velkém zájmu budou podrobeni přijímací zkoušce.

Pro koho:     pro mládež od 13-ti let

Kdy:               St        18.45-20.00

     

RUKODĚLNÉ

Keramika – vede Mgr. Jana Plevová

Keramika pro rodiče s dětmiúterý  14.30 – 16.00 – důraz je kladen na spolupráci rodičů a dětí, doplňování nespoutané fantazie dětí a zručnosti dospělých. Pokud chce rodič samostatně tvořit, musí si zaplatit členský příspěvek 1000,-Kč na pololetí.

Keramika pro dospělé – úterý 18.00 – 20.00 – relaxační keramika, vyzkoušení různých technik, tvoření pro radost, slavení, povídání… Maximálně 8 účastníků, členský příspěvek je 1000,-Kč na pololetí.

Keramika pro děti 1. stupeň ZŠ – středa 15.00 – 16.30 – základy tvorby z hlíny s procvičováním jemné motoriky, dotahování výrobků do konce, odkrývaní tajů dekorace. Maximálně 12 účastníků

Keramika pro děti 2. stupeň ZŠ – středa 16.45 – 18.15 – vyzkoušení si různých technik tvorby z líny – vylévání, plátování, figurální tvorba, glazování máčením, poléváním, dekorace engobami…. Točení na kruhy, centrovaní, tažené ucho, vytočení nádoby, dekorování na kruhu pomocí rydel… Maximálně 6 účastníků.


Mimo členský příspěvek děti platí 200,- Kč/ pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).

  

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

HAŠLERKA – vede Mgr. Jana Marková

Klub pro holky, které se nechtějí nudit samy doma, jsou rády s druhými a mají chuť tvořit, povídat si, smát se a podnikat společně různé zajímavé věci pro sebe i pro druhé.

Pro koho:     pro holky 7. – 9. třídy ZŠ

Kdy:               út 17.00 - 18. 30

 

JOSEFÍNA – vede Mgr. Jana Marková

Klub pro holky, které se nechtějí nudit samy doma, jsou rády s druhými a mají chuť tvořit, povídat si, smát se a podnikat společně různé zajímavé věci pro sebe i pro druhé.

Pro koho:     středoškolačky

Kdy:               Po 17.15 - 18.45

 

   

 

SPORTOVNÍ 

Stolní tenis – vede Ing. Zbyněk Pešťák a Ing. Jaroslav Pachner

Základy stolního tenisu, trénink dvouhry, čtyřhry… (možnost výjezdů na turnaje SHM)

Pro koho:     pro děti od 9-ti let (mladší po domluvě s trenérem a po absolvování zkušebního tréninku)

Kdy:               Út       17.30 – 18.15 

              

Cvičení pro ženy – vede Ing. Anna Sladká

Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...

Pro koho:     pro ženy

Kdy:               Út       19.30-20.30

 

NOVINKA

Radost z pohybu  – vede Lucie Dlouhá

Posilovací a protahovací cviky od Zumby až po aerobic v tanečním rytmu

 

Pro koho:     dívky od 10 let                                          pro ženy

Kdy:               středa 18.15 – 19.00                              pondělí od 18.00

 

NOVINKA

X BOX – vede  Simona Konrádová, Tomáš Krňoul

Voda, sjezd, bowling, tanec…. virtuální realita, která nám protáhne tělo

 

Pro koho:     kluci i holky 8 – 15 let                                        

Kdy:               středa  17.00 – 18.00   

 

NOVINKA

Míčové hry  ZAČNE OD ŘÍJNA

Vybíjená a další hrátky s míčem, aneb 45 minut v pohybu

 

Pro koho:     kluci a holky od 8 let                                          

Kdy:               pondělí 16.00 – 16.45  v pronajaté tělocvičně na 15.ZŠ

 

PODPORA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ

Doučování z matematiky – vede Mgr. Miroslava Jiřičková

Doučování látky z matematiky. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut. Začíná ve středu 25. září!!!

Pro koho:     pro děti ze ZŠ; po domluvě event. SŠ

Kdy:               St        15.00-18.00

 

 

Doučování z českého jazyka – vede Bohuslava Hurtová

Doučování látky z českého jazyka. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro žáky základní školy

Kdy:                Út      16.00- 18.00

 

Procvičování anglického jazyka – vede Martina Pešťáková

Procvičování školní angličtiny. Hodiny jsou individuální, případně v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro žáky základní školy

Kdy:                St 15.00 – 18.30

 

Doučování z českého jazyka a matematiky – vede Karolína Fraňková

Doučování látky z českého jazyka a matematiky. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro žáky základní školy

Kdy:                Čt      15.30- 17.00

 

SPECIÁLNÍ

LOGOHRÁTKY aneb učení nás baví - vede Mgr. Eliška Truhlářová 

Řečová výchova - rozvoj slovní zásoby, náprava hlásek, rytmizace, rozvoj grafomotoriky formou hry...

Pro koho:     pro předškoláky i začínající školáky

Kdy:            Čt        15.45 -17.45 (po 30 minutách; při vyšším počtu zájemců cykly sudých a lichých týdnů)

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

OVEČKA – vede Mgr. Milena Čermáková

Formou příběhů, písniček a tvoření si povídáme s dětmi o Bohu…

Pro koho:     pro předškolní děti

Kdy:               Čt        16.00-16.45

 

Nábožko 1 – vede Mgr. Zdeňka Kůsová

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     zpravidla pro děti v 1. a 2. tř. ZŠ

Kdy:               Čt        15.00-15.45

 

Nábožko 2 – vede Mgr. Jana Marková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     pro děti (od přijetí 1. sv. přijímání do 5. tř. ZŠ)

Kdy:               Čt        16.00 -16.45

 

Spolčo - nábožko  – vede Mgr. Milena Čermáková

Spolčo – nábožko, pro děti, které chtějí prohlubovat a upevňovat svůj vztah s Ježíšem a sdílet tuto zkušenost ve společenství kamarádů. Zároveň se učí obhájit komu, a čemu katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     pro děti (od 6. do 9. tř. ZŠ)

Kdy:               Čt        15.00-15.45

 

 

NOVINKA

možnost uhradit platbu zájmových aktivit bankovním převodem na č. ú 123418968/0300.

 

 


Nejnovější fotogalerie

Víkend kapely Salband 14.-16.2.2020