Přesun na obsah

Dnes je 21.8.2019

Svátek má Johana
Zájmové kroužky

Nabídka aktivit pro školní rok 2018/19. Zájmové kroužky jsou rozděleny do různých kategorií podle jejich zaměření:

 

ESTETICKOVÝCHOVNÉ

Hra na kytaru — od začátečníků po pokročilé - vede Mgr. Jana Plevová, Mgr. Zdeňka Kůsová

Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si vyzkouší transponování písní. Výuka je individuální - lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 4. tř. ZŠ; od začátečníků po pokročilé

Kdy:    Po       17.00 – 18.30 (Z. Kůsová)

           Út       16.15- 17.45 (J. Plevová)

           St        14.00-18.00 (Z. Kůsová)

           Čt        14.00-16.00 (Z. Kůsová)

 

Hra na klavír —  vede Mgr. Zdeňka Kůsová

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ

Kdy       Po       16.30-18.30 

            St        14.00-18.00

            Čt        14.00-16.00

      

Hra na klavír —  vede Jana Bártlová st.

Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Vzhledem k nepravidelné pracovní době vyučující probíhá výuka 1 x za 14 dní a lekce trvá 45 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 1. tř. ZŠ

Kdy:            Út        14.15-18.00

  

Hra na flétnu vede Martina Pešťáková, Tereza Kauerová

Individuální výuka techniky hry na zobcovou sopránovou flétnu, hra přednesových skladeb i písniček. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro děti a mládež od 6-ti let

Kdy:            Po        16.00 - 18.00 (Kauerová) přednostně pro začátečníky

                   St        15.15 -18.15 (Pešťáková)  Výuka začíná až od 24.09. 2018 

                   

SALBAND - hudební kapela - vede Mgr. Jana Plevová

Pro všechny, kteří mají chuť si společně zahrát, zaimprovizovat a zazpívat. Repertoár se bude skládat z písniček lidových, křesťanských, trampských a dalších dle společného výběru.

Požadavek: samostatná hra na hudební nástroj, schopnost skupinové hry (nebo alespoň dobrá vůle). Při velkém počtu zájemců o zpěv bude dána přednost těm, kteří již byli členy kapely v předchozím roce. Vystupování především na akcích SHM.

Pro koho:     pro mládež od 13-ti let

Kdy:            St        18.45-20.00

 

NOVINKA

Divadelní spolek – vede Mgr. Zdeňka Kůsová

Tvořivá setkávání dětí, které chtějí zkusit hrát divadlo.  Minimální počet dětí pro otevření tohoto kroužku je 5.

Pro koho:     pro děti od 3. do 6. tř. ZŠ

Kdy:            Čt        16.30-17.30 h

NOVINKA

Fotokroužek, aneb svět za objektivem – vede Tomáš Krňoul a Robert Šesták 

Projdeme od základů práce s fotoaparátem a fotografií přes vytváření komiksů až po fotofilm. Vlastní foťák výhodou, ale není podmínkou. Minimální počet dětí pro otevření tohoto kroužku jsou 3, maximální je 6.

Pro koho:     pro děti od 5. tř. ZŠ

Kdy:            Po       16.00 -17.30 h

 

RUKODĚLNÉ

Keramika - vede Mgr. Jana Plevová

V naší keramické dílně máte možnost se naučit tvořit z hlíny a vyzkoušet si různé způsoby její dekorace. Je ponechán prostor i pro vlastní fantazii.


Kdy a pro koho:   

          Út       14.30 - 15.30 s možností dokončit výrobek až do16.00 pro rodiče s dětmi

                     18.00 - 20.00 kurz pro dospělé

          St        15.00- 16.00 s možností dokončit výrobek až do 16.30 pro děti 1. stupeň ZŠ
                     16.45- 17.45 s možností dokončit výrobek až do 18.15 pro žáky 2. stupně ZŠ

Mimo členský příspěvek děti platí 200,- Kč/1 pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).

  

Vaření - vede Bohuslava Hurtová

Příprava pokrmů podle osvědčených i nových receptů, osvojování si základních pravidel pro stolničení. Výuka je skupinová. Maximální počet dětí ve skupině jsou 4, minimální 3.

Pro koho: pro děti od 4. do 9. tř. ZŠ

Kdy:        St         15.15 - 17.00              

Mimo členský příspěvek se platí 200,- Kč/1 pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).

 

SPOLEČENSKOVĚDNÍ 

NOVINKA

HAŠLERKA – vede Mgr. Jana Marková

Klub pro holky, které se nechtějí nudit samy doma, jsou rády s druhými a mají chuť tvořit, povídat si, smát se a podnikat společně různé zajímavé věci pro sebe i pro druhé.

Pro koho:     pro holky  6. - 9. třída ZŠ

Kdy:            Po       16.30 -17.45

 

JOSEFÍNA - vede Mgr. Jana Marková

Klub pro holky, které se nechtějí nudit samy doma, jsou rády s druhými a mají chuť tvořit, povídat si, smát se a podnikat společně různé zajímavé věci pro sebe i pro druhé.

Pro koho:        středoškolačky

Kdy:               Po       17.45 - 19.00

 

SPORTOVNÍ 

Stolní tenis - vede Ing. Zbyněk Pešťák a Ing. Jaroslav Pachner

Základy stolního tenisu, trénink dvouhry, čtyřhry… (možnost výjezdů na turnaje SHM)

Pro koho: pro děti od 9-ti let (mladší po domluvě s trenérem a po absolvování zkušebního tréninku)

Kdy a pro koho: Út 17.00-17.45 (přednostně začátečníci)

                        Út 17.45-18.45 (přednostně pokročilejší)

Minimální počet dětí pro zahájení aktivity jsou 4 děti ve skupině!

 

Cvičení pro ženy - vede Ing. Anna Sladká

Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...

Pro koho: pro ženy

Kdy: Út 19.30-20.30

 

PODPORA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ

Doučování z matematiky - vede Mgr. Miroslava Jiřičková

Doučování látky z matematiky. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: pro děti ze ZŠ; po domluvě event. SŠ

Kdy: St 15.00-18.00

 

Doučování z českého jazyka - vede Ing. Eva Pešťáková

Doučování látky z českého jazyka. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro žáky základní školy

Kdy:            Po       15.00- 18.00

Výuka začíná až od  24.09.2018

 

Procvičování anglického jazyka - vede Ing. Eva Pešťáková

Procvičování školní angličtiny. Hodiny jsou individuální, případně v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho:     pro žáky základní školy

Kdy:                 Út      15.00-18.00 

Výuka začíná až od 24.09. 2018

 

Po vyčerpání kapacity těchto nabízených hodin nebo v případě potřeby intenzivního doučování, můžeme doporučit ještě soukromé doučování. Finanční podmínky jsou v tomto případě jiné.

 

SPECIÁLNÍ

LOGOHRÁTKY aneb učení nás baví - vede Mgr. Eliška Truhlářová 

Řečová výchova - rozvoj slovní zásoby, náprava hlásek, rytmizace, rozvoj grafomotoriky formou hry...

Pro koho:     pro předškoláky i začínající školáky

Kdy:            Čt        15.45 -17.45 (po 30 minutách; při vyšším počtu zájemců cykly sudých a lichých týdnů)

 

DUCHOVNĚ-NÁBOŽENSKÉ

OVEČKA – vede Mgr. Milena Čermáková

Formou příběhů, písniček a tvoření si povídáme s dětmi o Bohu…

Pro koho:     pro předškolní děti

Kdy:            Út        15.30-16.15

 

JOYFUL STORIES - vede Mgr. Eliška Truhlářová

Společenství pro mladé, kteří chtějí více poznávat Ježíše a zamýšlet se nad jeho radostným poselstvím i nad svým životem.

Pro koho:     pro mládež od 15-ti let

Kdy:           den a čas se upřesní po osobní domluvě přihlášených

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Nábožko 1 - vede Mgr. Jana Marková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     zpravidla pro děti v 1. a 2. tř. ZŠ

Kdy:            Út        14.30-15.15

 

Nábožko 2 - vede Mgr. Jana Marková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     pro děti (od přijetí 1. sv. přijímání do 5. tř. ZŠ)

Kdy:                Út        15.30 -16.15

 

Nábožko 3 - vede Mgr. Jana Marková

Příprava na přijetí svátosti eucharistie (1. sv. přijímání).

Pro koho: zpravidla pro děti ve 3. tř. ZŠ

Kdy: Út       16.30-17.15

 

Nábožko 4 – vede Mgr. Jana Marková

Spolčo – nábožko, pro děti, které chtějí prohlubovat a upevňovat svůj vztah s Ježíšem a sdílet tuto zkušenost ve společenství kamarádů. Zároveň se učí obhájit komu, a čemu katoličtí křesťané věří.

Pro koho:     pro děti (od 6. do 9. tř. ZŠ)

Kdy:            Út        17.30-18.30

 

 


Nejnovější fotogalerie

SKOK - Lego přespávačka pro kluky 29.-30.3.2019