Přesun na obsah

Dnes je 27.1.2023

Svátek má Ingrid
O nás

SHM Klub Plzeň, z. s. je pobočným spolkem nestátní neziskové organizace SALESIÁNSKÉ HNUTÍ MLÁDEŽE, která v současné době v ČR sdružuje více jak tři tisíce členů.

Posláním SHM je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zprostředkovávat a předávat jim křesťanské hodnoty.

Salesiánské hnutí mládeže obdrželo opakovaně čestný titul NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ. Tento titul uděluje Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mládeže. Naposledy byl tento titul přiznán v roce 2021 pro léta 2022-2023.

SHM Klub Plzeň, z. s. byl založen v roce 1997. Svou činnost v městské části Skvrňany naplňuje a rozvíjí již dvacet let. Klubem od doby jeho vzniku prošlo více jak dva tisíce členů.

 

O co usilujeme:

  • dětem a mládeži nabízíme smysluplné využití volného času a podporu těm těm, kteří mají z nějakého důvodu menší možnost úspěchu (podpora školní úspěšnosti)
  • mladým lidem možnost zapojit se do výchovné práce a na tuto službu se připravit
  • rodinám nabízíme aktivní spolupráci, pomoc a podporu v jejich výchovné snaze
  • do naší činnosti zapojujeme různé generace a vytváříme tolerantní vícegenerační komunitu
  • snažíme se vytvářet vstřícné, pohostinné a rodinného prostředí
  • velký důraz klademe na osobní vztahy

 

Co nabízme: 

 

Jak pracujeme:

V naší výchovné práci vycházíme z výchovné zkušenosti Dona Bosca a snažíme se uplatňovat tzv. salesiánský preventivní systém.

 

Kdo se podílí na zajištění činnosti klubu:

Na zajištění činnosti klubu a  aktivit, které klub SHM nabízí, se podílí tým, který tvoří čtyřčlenná komunita sester salesiánek a spolupracovníci a dobrovolníci z řad mladých lidí i dospělých. Součástí týmu jsou také mladí animátoři.

Je pro nás důležité spolupracovat a být v aktivním kontaktu také s rodiči dětí, či prarodiči, kteří děti do klubu často doprovázejí.

Důležité místo na zajištění aktivit mají i příznivci a přátelé díla, kteří toto dílo různými způsoby podporují.