Přesun na obsah

Dnes je 10.12.2023

Svátek má Julie
Aktuální nabídka kroužků

Pomalu končí měsíc září a my jsme aktualizovali naši nabídku zájmových činností.


Výhodou menších klubů je rodinné prostředí a flexibilita. Po dohodě s rodiči dochází k některým změnám v naší nabídce. Pozorně si ji pročtěte!

Zájmové kroužky

Předběžná nabídka aktivit pro školní rok 2022/23

Nabídka může být průběžně upravována a aktualizována podle projeveného zájmu a podle možností našich spolupracovníků!

 • ESTETICKO-VÝCHOVNÁ OBLAST

 • Tvořivá dramatika – vede Markéta Hanáková

Učíme se vzájemně si naslouchat a nevidět svět (druhé kolem sebe a jejich situace) černobíle. Metody probíhají formou her a dramatických cvičení na rozvoj smyslového vnímání, nonverbální komunikace a spolupráce. Minimální počet dětí pro otevření tohoto kroužku je 5.

Pro koho: starší děti (6. – 9. třída ZŠ)

Kdy: středa 14.30 – 15.30

 

 • Hra na kytaru – vede Hana Koudelková

Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si vyzkouší transponování písní. Výuka je individuální - lekce trvá 30 minut.

Pro koho: děti a mládež od 3. tř. ZŠ

Kdy:   středa 14.00 – 18.00;

            čtvrtek 16.30 – 18.00

 

 • Hra na citeru – vede Hana Koudelková

Individuální výuka techniky hry na citeru, hra jednoduchých písniček a koled. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: děti od 6-ti let

Kdy:    středa 14.00 – 18.00;

            čtvrtek 16.30 – 18.00

 

 • VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

 • Nábožko – vede Hana Koudelková

Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.

Pro koho: Příprava na 1. sv. přijímání

Kdy:  čtvrtek 14.30 – 15.15

 

 • RUKODĚLNÁ OBLAST

 • Keramika pro děti ZŠ – vede Marie Tkadlecová

Základy tvorby z hlíny s procvičováním jemné motoriky, dotahování výrobků do konce, odkrývání tajů dekorace (max. 12 účastníků)

Kdy:  úterý 17.00 – 18.30

 

 • Keramika pro dospělé (18 – 99 let)

Relaxační keramika, vyzkoušení různých technik, tvoření pro radost, slavení, povídání  (max. 12 účastníků, členský příspěvek na pololetí 1200 Kč)

Kdy: středa 18.00 – 20.00

 

Mimo členský příspěvek děti i dospělí platí kroužkovné 300 Kč/na pololetí (příspěvek na materiál).

 

 • Vaření – vede Veronika Beránková

Příprava pokrmů podle osvědčených i nových receptů, osvojování si základních pravidel pro stolničení. Výuka je skupinová. Minimální počet dětí jsou 3, maximální 6.

Pro koho: děti od 3. do 9. tř. ZŠ

Kdy: úterý 15.30 – 16.00

 

Mimo členský příspěvek se platí kroužkovné 300 Kč/na pololetí (příspěvek na materiál).

 

 • LEGO – vede Ondřej Baxa

Od jednoduchých po náročné konstrukce aneb hrajeme si s Legem. Pro procvičení jemné motoriky a trpělivosti. Uskuteční se při minimálním počtu 5 zájemců.

Pro koho:  děti  6 – 12 let

Kdy: čtvrtek 16.00 – 17.00

 

 • SPORTOVNÍ

 • CVIČENÍ V RYTMU HUDBY  - vede  Markéta Hanáková

Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...

Pro koho:   dívky 15+ i ženy

Kdy: úterý 19.00 – 19.50

 

 • LUKOSTŘELBA – vede Karolína Fraňková

Základy lukostřelby – uskuteční se jen za pěkného počasí na podzim a na jaře. Celoroční příspěvek je 700,-  Uskuteční se při počtu 5 zájemců.

Pro koho:  děti a mládež od 4. třídy ZŠ

Kdy:  čtvrtek od 15.30 do 16.15 hodin

 

 • Míčové hry  -  vede Linda Baxová

probíhají v pronajaté tělocvičně na 15. ZŠ

Vybíjená a další hrátky s míčem, aneb 45 minut v pohybu…

Pro koho: děti od 8 let

Kdy: pondělí  16.00 - 17.00 v tělocvičně, od střediska odchod v 15.30 a návrat v 17.30

  

 • PODPORA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ

 • Doučování z českého jazyka  – vede Karolína Fraňková

Doučování látky z českého jazyka. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: žáci ZŠ

Kdy:    úterý 17.00 – 18.00

čtvrtek 14.00  - 15.30

 

 • Doučování z matematiky/Příprava na zkoušky – Mgr. Jiřina Ratajová

Doučování látky z matematiky nebo příprava na přijímací zkoušky. Výuka je individuální. Lekce trvá 1 hod.

Pro koho: žáci

Kdy:  úterý 14.00 – 19.00 (při velkém zájmu je možné nabídnout i jiný den)

 

 • Procvičování anglického jazyka – vede Debora Koubská

Procvičování školní angličtiny. Hodiny jsou individuální, případně v malých skupinkách. Lekce trvá 30 minut.

Pro koho: žáci

Kdy: středa 16.00 – 17.00

 

 • Otevřený klub Plachetnice aneb „oratoř“

Otevřený klub je místo, kde je prostor pro spontánní aktivity dětí dle jejich zájmu – hrají se zde hry (společenské, stolní, pohybové, míčové), dělají se drobné výtvarné a ruční práce. Je zde čas ke sdílení, povídání… to vše v přítomnosti pedagoga volného času a mladých animátorů.

Pro koho: žáci ZŠ

Vedoucí: Veronika Beránková, Marie Tkadlecová

Kdy: středa, čtvrtek 15.00 – 18.00

 

Upřednostňujeme platbu převodem na účet – 123418968/0300

Variabilní symbol = vaše evidenční číslo v SHM Klubu

 


Ke staženíNejnovější fotogalerie

2023-12-07 Mikulášské odpoledne